Modellen van o.m.
OeverZaaier, Van Rossum Ingenieurs, Veccins 3D, Ector Hoogstad, Movares, BAM en BBBDC

Hoog Catharijne Utrecht

Vanaf 2012 begeleiden we het BIM-proces voor de ontwikkeling van het Voorzetgebouw voor Nieuw Hoog Catharijne te Utrecht.

Aan het begin hebben we gezamenlijk gewerkt aan een BIM-Protocol, en zijn de modellen centraal opgeslagen op een BIMserver (3D Filesharelocatie).

Er worden model-validaties en clashcontroles uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de belendende partijen. Aan de stationszijde kent het project een belending over ca. 300 meter, het nieuwe "Stationsplein Oost", naar een ontwerp van Ector Hoogstad Architecten in opdracht van de gemeente Utrecht.

Vanaf de uitvoeringsfase wordt het BIM-management gedaan door de aannemer Boele & van Eesteren. BBBDC  monitort vanaf dat moment het gehele proces.

Vanaf het begin kennen we de volgende werkzaamheden:
- Gezamenlijk opstellen BIM-protocol
- Modelvalidatie en clashcontrole van de modellen
- Ballotage nieuwe participanten
- Issueverwerking
- Uitwisseling en coördinatie met belendende partijen
- Bijhouden BIMserver

BIM-Modellen NHC Voorzetgebouw 2013. Modellen van o.m. OeverZaaier Architecten, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Veccins3d, BBBDC.
BIM-Modellen NHC Voorzetgebouw 2013. Modellen van o.m. OeverZaaier Architecten, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Veccins3d, BBBDC.
NHC Voorzetgebouw + belendingen (Oranje)