BBBDC BIM

DIENSTEN

ADVIES

STARTEN MET BIM | BIM-AUDIT | TROUBLE SHOOTING | ONDERHOUD & BEHEER
LAATSTE ONTWIKKELINGEN | SOFTWARE-ISSUES | SCHETSEN IN BIM

MANAGEMENT

KICK-OFF | COORDINATIE | PROTOCOL | EXECUTIONPLAN | ISSUE-ORGANISATIE
FILESHARELOCATIES | DATA-MANIPULATIE | MODEL-CORRECTIE

BBBDC BIM / ADVIES

BIM Advies | Consultancy
Door onze praktijkervaringen, onderzoek, ontwikkeling en vele gesprekken met (BIM)-collega’s en andere betrokkenen, hebben we veel kennis en kunde over BIM opgebouwd.

Algemene zaken waarover we van advies kunnen dienen:
- Starten met BIM als opdrachtgever, adviseur, aannemer of (vastgoed)beheerder.
- Software-advies, welke applicatie hebben we nodig
- BIM-Audit, om te kijken of een BIM-proces goed op orde is.
- Trouble-shooting | Issueverwerking
- Onderhoud & Beheer en BIM
Enkele deelaspecten:
- Applicaties, BIM-platformen, add-ons etc
- BIM-beschouwend, marktontwikkelingen en belangen.
- Modeldata, architectuur, bewerking en inrichting
- BIM-trajecten, welke weg slaan we in
- BIM-afspraken, de zin en onzin van BIM-protocollen en executionplans en wat er wel in moet staan.
- Rendement van BIM
- Ontwikkelingen buitenland
- Software Autodesk
- Schetsen in BIM, workflow
- Software smart-tools Simplebim, Navistools, Rushforth, PY-Revit
- Software smart-tools Dynamo

 

 

BBBDC BIM / MANAGEMENT

Het succes en het behalen van rendement van BIM is afhankelijk van de kwaliteit van BIM-modellen en het achterliggende proces. Er wordt doorgaans al veel door de participerende partijen vastgelegd in een BIM-protocol. Vervolgens is het belangrijk de modellen en het proces te bewaken op basis van het BIM-protocol.
Vooral bij grotere projecten is het verstandig hiervoor een extern BIM-Manager aan te stellen.
BBBDC weet door een jarenlange opgebouwde ervaring, wat nodig is om een BIM-project goed te laten verlopen. Doordat we op voorhand weten waar het fout kan gaan, en welke juiste keuzes moeten worden gemaakt, kunnen we ernstige (mogelijke) fouten voorkomen, en zal er geen dubbel werk moeten worden verricht.

Onze aanpak:
- Kennismaking opdrachtgever en/of (bouw)-team en inventarisatie
- Opvragen referentiemodellen participanten + bevragingen m.b.t. BIM
- Opstellen/vaststellen BIM-protocol (en) executionplan
- Start-bijeenkomst, bespreken rolverdelingen, uitwisselingen, afspraken, etc.
- Start begeleiding BIM-proces
- Filesharelocatie
- Modellen controleren, issue-communicatie + opvolging
- Verslagleggingg
-BIM-ehbo

Neem gerust contact op om hierover eens van gedachten te wisselen.

 

BBBDC BIM / IMPLEMENTATIE

Bij de implementatie van BIM binnen een organisatie, en/of de samenwerkende partijen, is het van groot belang dit goed voor te bereiden. Starten met BIM betekent niet alleen software aanschaffen, maar dient ook door de volledige organisatie te worden ondersteund. Daarnaast zijn er praktisch gezien ook een aantal zaken die duidelijk moeten zijn om van BIM een succes te maken.
Dit alles kan worden uitgeschreven in een BIM-protocol, het “handboek” of uitgangspunt van waaruit iedere participant kan starten en werken met BIM.
BBBDC heeft ervaring opgedaan met implementaties, en kan bedrijven, bouwteams of beheerorganisaties bijstaan in deze overstap. Ook geven we aanbevelingen naar het bedrijf of organisatie in z’n geheel waar men aan moet denken, zodat er op de werkvloer met behulp van BIM een optimaal resultaat wordt behaald.

Onze aanpak:
- Kennismaking participanten, vaststellen ambities & mogelijkheden
- Haalbaarheidsonderzoek + Aanbevelingen
- Risicoanalyse en Planning
- Start implementatie, scholing en instructie
- Monitoring (termijngebonden) van geïmplementeerde activiteiten
- Evaluatie + Aanbevelingen + Bijsturing

 

BBBDC BOUWKUNDE / ENGINEERING

We hebben al meer dan 25 jaar ervaring met de uitwerking van bouwkundige vraagstukken. Dit varieert van laag- tot hoog-bouw, eenvoudig tot complex, zowel 2D als 3D. Van schets tot oplevering.

Dit kan zowel in CAD als BIM worden gedaan.

•Uitwerking ontwerpschetsen architect

•Opname en vastleggen bestaande toestand

•Traject omgevingsvergunning

•Aanbestedingsstukken

•Bouwvoorbereiding | Uitvoering

•As-build dossier

Met meer dan 25 jaar ervaring weten we wat er zoal komt kijken om dit soort werk goed uit te voeren.

 

BBBDC BOUWKUNDE / AS BUILT

BIM-modellen of CAD-tekeningen maken van vastgoed is weer even net een andere manier van werken dan bij nieuw-of verbouw-projecten. Aan de modellen en/of tekeningen worden weer net even andere eisen gesteld.

Aanpak:

- Inventarisatie van wat nodig is aan modellen/tekeningen en data.

- Inventarisatie van het object (incl. Bestaande informatiebronnen)

- Opstellen inmetingsplan (2D-3D)

- Verzamelen data, 2D-inmetingsapps, 3D-scanoplossingen etc.

- Aanmaak as build dossier

- 1e oplevering + bijstellingen en correcties

- Eindoplevering

Tevens kunnen we suggesties doen en/of assistentie verlenen bij de opzet van een onderhoud- en beheersysteem in elke gewenste vorm.